MEDUKA je dobrovolné, nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, případně osob právnických, které své členy sdružuje na základě společného zájmu.

Tímto zájmem je zejména podpora kvalitních projektů samotných zdravotníků, které pomáháme realizovat od prvních definic až po finanční zajištění.

Úvodní stránka

* Název společnost: 
* IČ: 
* DIČ: 
* Adresa: 
* Město: 
* PSČ: 
* E-mail: 
* Telefon: 


Registrace FYZICKÉ OSOBY

Registrace bude dále zpracovávána podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výhradně pro potřeby evidence členů MEDUKA, o.s.
Cílem sdružení je především vzdělávat laickou veřejnost, pacienty a pracovníky ve zdravotnictví ve zdravotní tématice zejména prostřednictvím internetu a dalších médií, pořádat soutěže a hodnocení zdravotních projektů a prostřednictvím grantových prostředků nebo sponzoringu zajišťovat jejich realizaci. Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba z oboru.