MEDUKA je dobrovolné, nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, případně osob právnických, které své členy sdružuje na základě společného zájmu.

Tímto zájmem je zejména podpora kvalitních projektů samotných zdravotníků, které pomáháme realizovat od prvních definic až po finanční zajištění.

Cíle sdružení MEDUKA

Cíle činnosti sdružení MEDUKA

 1. Cílem sdružení je poskytovat svým členům veškeré zázemí pro vývoj vzdělávacích projektů pro laickou veřejnost, pacienty a pracovníky ve zdravotnictví ve zdravotní tématice.
 2. Prostředky k plnění cílů sdružení jsou určeny pouze členům sdružení a patří k nim zejména
  • poskytování podpory členům sdružení při vydávání a šíření vzdělávacích materiálů
  • pořádání soutěží a hodnocení zdravotních projektů členů sdružení
  • zajišťování grantových prostředků nebo sponzoringu projektů členů sdružení
  • podpora členů sdružení ve vývoji vlastních projektů
  • aplikování řešení informační společnosti a podílení se na jejím rozvoji v rámci sdružení
  • poskytování konzultačních služeb členům sdružení
  • organizování seminářů a školících akcí pro členy sdružení

Cílem sdružení je především vzdělávat laickou veřejnost, pacienty a pracovníky ve zdravotnictví ve zdravotní tématice zejména prostřednictvím internetu a dalších médií, pořádat soutěže a hodnocení zdravotních projektů a prostřednictvím grantových prostředků nebo sponzoringu zajišťovat jejich realizaci. Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba z oboru.