MEDUKA je dobrovolné, nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, případně osob právnických, které své členy sdružuje na základě společného zájmu.

Tímto zájmem je zejména podpora kvalitních projektů samotných zdravotníků, které pomáháme realizovat od prvních definic až po finanční zajištění.

Služby

MEDUKA svým členům zejména:

  • poskytuje podporu při vydávání a šíření vzdělávacích materiálů
  • pořádá soutěže a hodnocení zdravotních projektů členů sdružení
  • zajišťuje grantové prostředy nebo sponzoring projektů
  • podporuje ve vývoji vlastních projektů
  • pomáhá aplikovat řešení informační společnosti a podílí se na jejím rozvoji v rámci sdružení
  • poskytuje konzultační služby členům sdružení
  • organizuje semináře a školící akce


Cílem sdružení je především vzdělávat laickou veřejnost, pacienty a pracovníky ve zdravotnictví ve zdravotní tématice zejména prostřednictvím internetu a dalších médií, pořádat soutěže a hodnocení zdravotních projektů a prostřednictvím grantových prostředků nebo sponzoringu zajišťovat jejich realizaci. Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba z oboru.